Eesti keel lastele 2020

LASTELE

Eesti keele kursus
4-5 aastastele

Õppe-eesmärgid

  • tutvustada lastele eesti keelt;
  • äratada huvi eesti keele õppimise vastu ning kujundada positiivset suhtumist selle keele vastu;
  • õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;
  • kujundada eesti keelele omast hääldust;
  • õpetada elementaarseid fraase, sõnu ja käske ning laule ning mõistatusi;
  • õpitud sõnade ja väljendite äratundmine;
  • arendada keeletaju;
  • arendada lastes õpiharjumus;
  •  kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu,
  • arendada loovust ja digipädevusi.