Õppekorralduse aluseks on täiskasvanute täienduskoolituse seadus ja Keelevärav OÜ põhikiri.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Keelevärav OÜ täienduskoolituse korraldamise tingimused

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise, selle tagastamise tingimused ja kord

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemise eest vastutab juhataja kui tööde otsene läbiviija. Keelevärav OÜ kogub õppijate käest järgmisi andmeid: nimi, kontaktandmed, isikukood. Isikukoodi vajame tunnistuse väljastamiseks.  Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.