Inglise keel A2

Inglise keele A2-taseme kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  A2-taseme inglise keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, inglise keel võõrkeelena.
 3. Õpiväljundid
  Kursuse läbinu:

   

  • oskab kasutada viisakusfraase;
  • suudab koostada lihtsamaid kirju;
  • jutustab oma töö- ja puhkepäevast, sünnipäevast;
  • tutvustab ennast, räägib oma perest, sõbrast, sugulastest ja kodust, kasutades olevikku ja lihtminevikku;
  • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
  • rakendab omandatud sõnavara piltide ja visiitkaartide kirjeldamisel;
  • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega.
 4. Õpingute alustamise tingimused:
  Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud A2-taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal. Kogumaht 130 ak tundi, auditoorset tööd 64 ak tundi, 66 praktilist ja iseseisvat tööd. 

Õppe  sisu    

 
Teemad 

1. Nice to meet you! My name is … I am from..

 

2. Things I love about Britain. What I love about Estonia. Where do you work?

3. Is she his wife or his sister? My day. Healthy lifestyle.

 

4. Can you do it? Arts. Do you like your neighbors? What’s the weather like today?

 

5. History. At the National Gallery. Going out. A night to remember.

 

6. Detective stories. A house with a history: ghosts. A night in a haunted hotel.

 

7. Food diary. Diet. Food containers. Questions and answers: do you watch quiz programs?

 

8. Driving in town. Places and buildings. Holidays. What is going to happen?

 

Õppemeetodid 

Kommunikatiivne

 
 
 
 

Aadress

 • Õpetaja Sevindzh Mamedova
 • Õppeperiood 25.09.2023 - 20.05.2024
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 130 AK, nendest 64 AK auditoorset tööd ja 66 AK iseseisvat ja praktilist tööd
 • Õppijate arv klassis 6
 • Kellaaeg 18.10-19.40
 • Õppepäevad esmaspäev
 • Kursuse hind koos õppematerjalidega 835 €
 • või osamaksetena 9 kuud x 93 €

Add Your Heading Text Here

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust