eesti keel lastele

Sihtgrupp: 4-5 aastased lapsed, kelle emakeel ei ole eesti keel.

Kursuse maht: 60 akadeemilist tundi

Lõputest (mängu vormis)

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

Õppe-eesmärgid

 • tutvustada lastele eesti keelt;
 • äratada huvi eesti keele õppimise vastu ning kujundada positiivset suhtumist selle keele vastu;
 • õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;
 • kujundada eesti keelele omast hääldust;
 • õpetada elementaarseid fraase, sõnu ja käske ning laule ning mõistatusi;
 • õpitud sõnade ja väljendite äratundmine;
 • arendada keeletaju;
 • arendada lastes õpiharjumust;
 •  kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu;
 • arendada loovust ja digipädevusi.

Õppe sisu

Tervitamine – tervitamine, tutvumine, hüvastijätt, lihtsamad viisakusväljendid, värvid, numbrid  1-5, minu nägu, minu keha, mänguasjad, jõulud, marjad, puu- ja köögiviljad, loomad, minu pere, kodu, kujundid, asutused ja ametid, ilm, aastaajad, nädalapäevad.

 Keeleteadmised: nimisõna – ainsus ja mitmus, arvsõna – põhiarvud 1-5, omadussõna – värvid, asesõna – ma,sa, ta, me ,te, nad, tegevust väljendavad tegusõnad, kohamäärsõnad (all, üleval, sees, peal, keskel) 

Õpitulemused:

 Laps oskab

 •     tervitada ja hüvasti jätta;
 •     paluda ja tänada;
 •     ennast tutvustada;
 •     öelda numbreid 1-5;
 •     aru saada käsklustest;

.   laulda paar laulu;

 •     nimetada värve, puuvilju, köögivilju, loomi, kujundeid, emotsioone.

Kasutatavad õppevahendid

 • Pille Arnek, Monika Pullerits. 2018. „Mängukool“.
 • Maria Kask, 2013. „Õpime eesti keelt mängides“.
 • Mänd, M.  2005. „Mänge siit ja sealt“
 • Pesti, M., Kaev, K. 2002. „Keelepildid“
 •  „Liisusalmid ja lasteriimid“ Sari „Õpetajalt õpetajale“
 • Kogutud pildimaterjal.
 • Mängulised õppevahendid 
 • Õpetaja Marika Merila
 • Õppe periood september-mai
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 30 akadeemilist tundi
 • Vanus 4-5
 • Õppijate arv klassis 6
 • Kellaaeg 17:15-18:00
 • Õppepäevad esmaspäev
 • Kursuse hind 333€
 • või osamaksetena 9 kuud x 37€
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust