Inglise keel 2.-3.klassi lastele

Õpime inglise keelt mängides

Kursusel on põnevad ülesanded, mis aitavad lapsel keelt omandada mängu vormis. Kursusel on väljalõigatavad piltkaardid, jutustamis-, värvimis-, meisterdamis- ja nuputamisülesanded, laua-, sõna- ja liikumismängud, pallimängud, laulude õppimine. Kursusel läbitakse järgmised teemad: “Enesetutvustus”, “Viisakusfraasid”, „Loomad“, „Minu pere“, „Värvid“, „Marjad, puu- ja köögiviljad“, „Mänguasjad“, „Ilm, aastaajad ja nädalapäevad“, „Jõulud“, “Varesele valu, harakale haigus”, “Kehaosad”, “Arvud”, “Kujundid”, “Kodu”, “Asutused ja ametid”, “Mõistatused”, “Omadussõnad”.  Iga teema sõnavara on kasutatud mitmes ülesandes, mistõttu on lastel kergem uusi sõnu meelde jätta.

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas. Akadeemilise tunni pikkuseks on 45 minutit

This is the heading

Prepare a weekly schedule that includes time in class, studying, activities, work, meals, study and time with friends. Being a college student is like having a full-time job. Several hours of studying and preparation expected for each class.

Stress management

Regular exercise, adequate rest, good nutrition, prayer and/or meditation are all suggested ways of engaging in self-care that reduces stress. Finding ways to increase coping resources will help students decrease the stressors that life will throw your way.

Study skills

Even some of the best high school students have not always developed good study skills. Knowing how to read a text book, take notes in class, use the library and take multiple choice tests are all areas that will help you be more successful in the classroom.

Eesmärgid

 • tutvustada lastele eesti keelt;
 • äratada huvi eesti keele õppimise vastu ning kujundada positiivset suhtumist selle keele vastu;
 • õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla
 •  kujundada eesti keelele omast hääldust
 • õpetada elementaarseid fraase, sõnu ja käske ning laule ning mõistatusi
 • õpitud sõnade ja väljendite äratundmine
 • arendada keeletaju;
 • arendada lastes õppimisharjumus
 •  kaasata lapsevanemaid neile asjakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu.
 • Arendada loovust ja digipädevusi

Õppetegevus

Võõrkeele õpetamine ja õppimine peab haarama lapse kõiki meeli, aitama suunata lapse arengut tervikuna, arvestades tema individuaalseid iseärasusi. Keeleõpe toimub läbi mitmesuguste tegevuste kaudu: laulud, rollimängud, rütmi- ja liisusalmid, sõnamängud.
Alustatakse suulise eelkursusega, et arendada lapse kuulamisoskust. Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, eristama üksikuid sõnu, fraase. Kuulamisoskuse kujundamine on vahetult seotud matkimise ja kordamisega ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti oluliseks tuleb pidada õigete hääldusaluste omandamist.
Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnistatakse igas tunnis mängulises vormis.

Asukoht

Vali:

 • Õpetaja Sevindzh Mamedova
 • Algus 13.09.2021
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi
 • Vanus 7-9
 • Õppijate arv klassis 4-6 last
 • Kellaaeg 16:05-16:50
 • Õppepäevad esmaspäev,kolmapäev
 • Kursuse hind 420 €
 • või osamaksetena 9 kuud x 48 €

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust