Inglise keel A2+/B1

Inglise keele A2+/B1-taseme kursuse õppekava

Õppekava nimetus:
A2+/B1 -taseme inglise keele täienduskoolitus
Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Kursuse maht on 204 akadeemilist tundi: 102 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 102 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupiks on täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada inglise keel A2+/B1- taseme ulatuses. A2+/B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus A2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse vestluse ja testiga, millega testitakse kõiki osaoskusi.

Eesmärk: A2+/B1 -taseme keeleoskuse saavutamine.
Õppekeel: vene keele baasil.
Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
  • oskab kasutada viisakusfraase;
  • mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;

  • mõistab lihtsamaid tekste, mille temaatika on seotud igapäevaeluga (perekond, hobid, töö, reisimine jne);

  • oskab praktilistes olukordades infot küsida, selgitusi paluda, arvamust avaldada ja ettepanekuid teha;

  • oskab kirjutada lihtsaid üldsõnalisi tekste tuttaval ja enda jaoks huvipakkuval teemal.

Õppe  sisu    

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

 1. Inimesed. Välimus ja iseloom. Riided. 
 2. Reisimine. Kohamäärsõnad. Tegusõnafraasid.
 3. Kodu ja koduümbrus, kodutarbed ja -tehnika, kodused tööd. Šoppamine.   -ed, -ing- lõpulised omadussõnad.
 4. Objektid linnas. Tee juhatamine. Numbrid.
 5. Tulevikuplaanid. Kogemus. Tegusõna vastandid. 
 6.  Loomad ja putukad. Elulugu. 
 7. Spordialad. Rahvused.
 8. Tervis ja keha. Enesetunne. Apteegis. Nõuanded.
 9. Kooliained. Erinevused ja sarnasused.
 10. Leiutised. Küsisõnad.
Õppematerjal

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert

 1. English File Pre-Intermediate Student’s Book with Digital Pack. Fourth Edition.

 2. English File Pre-Intermediate Workbook. Fourth Edition.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Aadress

 • Õpetaja Sevindzh Mamedova
 • Õppeperiood 16.09.2024 - 26.05.2025
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 204 AK, nendest 102 AK auditoorset tööd ja 102 AK iseseisvat ja praktilist tööd
 • Õppijate arv klassis 6
 • Kellaaeg 18:00-20:15
 • Õppepäevad esmaspäev
 • Kursuse hind 1326 €
 • või osamaksetena 9 kuud x 148 €

Add Your Heading Text Here

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust