4-5 aastastele

64 €

5-6 aastastele

64 €

Eesti keel 1.klass

64 €

Inglise keel 4.. klass
kuus

64 €

Inglise keel gümnaasiumuaste
kuus

64 €

Eesti keel A2
kuumakse

185 €

Eesti keel koolieelikutele

64 €

Eesti keel 1.klass

64 €

Inglise keel 1.-2. klass
kuus

64 €

Inglise keel 7.. klass
kuus

64 €

Eesti keel A1

165 € kuumakse

Eesti keel B1
kuumakse

185 €